World Rugby ประกาศโปรแกรม Spirit of Rugby

World Rugby ประกาศโปรแกรม Spirit of Rugby

ทั้งห้าคนใช้รักบี้เพื่อการพัฒนาสังคม ไม่ว่าจะเป็นในระดับท้องถิ่นหรือระดับนานาชาติ โดยมีกิจกรรมในแอฟริกา เอเชีย ยุโรป และอเมริกาใต้ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพันธมิตร Spirit of Rugby ที่นี่

ผลงานของพันธมิตร Spirit of Rugby 

มีความสอดคล้องอย่างใกล้ชิดกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) โดยใช้รักบี้เพื่อจัดการกับประเด็นสำคัญ เช่น สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี การศึกษาที่มีคุณภาพ ความเสมอภาคทางเพศ เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน การดำเนินการด้านสภาพอากาศและ ความร่วมมือเพื่อให้บรรลุ SDGs และอื่น ๆ Bill Beaumont ประธาน World Rugby กล่าวว่า: “ การเป็นอาสาสมัครเป็นเส้นเลือดสำคัญของรักบี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชุมชน การสนับสนุนและหล่อเลี้ยงความฝันของเด็กหลายล้านคนให้กลายเป็นผู้ชนะการแข่งขัน Rugby World Cup หรือนักกีฬาโอลิมปิกในอนาคต แต่สำหรับหลายๆ คน โอกาสที่จะได้เล่นรักบี้อย่างสนุกสนาน กระตือรือร้น และมีส่วนร่วมในกีฬาคือสิ่งที่ไม่สามารถมองข้ามได้ ในหลายประเทศ ปัจจัยความขัดแย้ง ความอดอยาก สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมมักเป็นอุปสรรคที่ผ่านไม่ได้ซึ่งทำให้เด็กไม่

สามารถมีวัยเด็กได้ เนื่องจากครอบครัวกีฬาระดับโลกถือเป็นวันกีฬาสากลเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ เราจึงรู้สึกดีใจที่เห็นว่ามีคนรักบี้จำนวนมากที่นั่น รับทราบบทบาทและความรับผิดชอบของครอบครัวรักบี้และอาสาเวลาที่จะให้การสนับสนุน คนอื่ด้วยการสร้างคุณค่าในการสร้างบุคลิกของรักบี้ เช่น ความหลงใหล ความเคารพ และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน พวกเขากำลังส่งมอบงานที่สำคัญและยอดเยี่ยมในสถานการณ์ที่ท้าทายบ่อยครั้ง ในการประกาศพันธมิตร Spirit of Rugby ทั้งห้าคน ฉันขอแสดงความยินดีและขอบคุณพวกเขาสำหรับบทบาทที่พวกเขาได้แสดงเพื่อพัฒนาสังคมผ่านรักบี้ และสนับสนุนให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องในการริเริ่มดังกล่าวทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน ”

การคัดเลือกพันธมิตร Spirit of Rugby 

เป็นไปตามคำเชิญสาธารณะในปีที่แล้วสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ขั้นต่ำบางประการเพื่อขอรับการสนับสนุน World Rugby การสมัครที่มีสิทธิ์ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบที่รัดกุม ซึ่งประเมินและให้คะแนนโครงการที่คุ้มค่ามากมายทั่วโลกโดยองค์กรต่างๆ มากมาย ก่อนถึงรอบห้าคนสุดท้ายซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารรักบี้โลก ผ่านการมีส่วนร่วมกับ World Rugby และโปรแกรม Spirit of Rugby องค์กรเหล่านี้จะได้รับการสนับสนุนรวมถึงโอกาสในการสร้างโปรไฟล์และความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อเพิ่มผลกระทบสูงสุดจากการทำงานของพวกเขาในรูปแบบที่ยั่งยืนและสนับสนุนให้ผู้อื่นพัฒนาความคิดริเริ่มที่คล้ายคลึงกันโดยใช้รักบี้เป็นเครื่องมือสำหรับ การพัฒนาและความสงบสุข

หากองค์กรเหล่านั้นผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของพวกเขาได้แสดงให้เห็นบทบาทพื้นฐานของกีฬาในกระบวนการของการบูรณาการและการขัดเกลาทางสังคม เช่น และในการมุ่งเน้นที่กิจกรรมทางกายภาพมากขึ้น สถานการณ์ปัจจุบันจะบังคับให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดจินตนาการถึงมุมมองอื่นๆ สามารถส่งเสริมการพัฒนาบุคคลและสังคมในวงกว้างต่อไปได้โดยส่วนใหญ่แล้ว กีฬามักถูกมองว่าเป็นการออกกำลังกาย (เช่น วิ่งจ็อกกิ้ง) หรือเป็นรูปแบบการเล่นที่มีโครงสร้าง เน้นเป้าหมาย และแข่งขันได้ (เช่น บาสเก็ตบอลหรือกรีฑา) แง่มุมทางปัญญาและไม่ใช่ทางกายภาพของกีฬามักจะถูกบ่อนทำลาย อย่างไรก็ตาม การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ได้แสดงให้เห็นข้อดีทั้งหมดของ “การฝึกสมอง” ผ่านเกมกระดาน (หมากรุก สแคร็บเบิ้ล หมากฮอส โอเทลโล โก ฯลฯ) ก่อนที่จะพยายามสร้างผลกระทบทางสังคม คุณลักษณะแรกของการมีส่วนร่วมทางกีฬาคือการส่งเสริมสุขภาพที่ดีและห่างไกลจากสิ่งที่เราสามารถจินตนาการได้ เกมกระดานมีความสามารถที่จะครอบคลุมทั้งสองด้าน โดยไม่คำนึงถึงอายุของผู้เข้าร่วม

soccerjerseysshops.com theproletariangardener.com kylelightner.com johnyscorner.com discountgenericcialis.com